Virke
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik.pdf

Virke

 Grundejerforeningen varetager opgaver, som kommer hele sommerhusområdet til gode, og må derfor ikke forveksles med områdets vejlaug, som arbejder med emner, der er relevante for den enkelte vej.

Grundejerforeningens forhold til vejforeningerne er som en interesseorganisation, der arbejder med emner, der er relevante for områdets brugere generelt. Foreningen er således bl.a. talerør til og fra offentlige myndigheder. Hvert år afholdes et møde mellem bestyrelsen og en repræsentant fra hver vej, typisk vejformanden. På mødet kan alt drøftes.

Informationer om Grundejerforeningens arbejde bliver formidlet til sommerhusejerne gennem bladet Information, der omdeles til alle sommerhusejere, samt dette site

Hvad har grundejerforeningen arbejdet med de senere år:

  • Fået opsat nye informationstavler over vejene i området på Kærvejen
  • 1-2 årlige møder med vejformændene, herunder stivandring med besigtigelse af hele området i august.
  • Søgt og fået opsat oplysningsskilte om flora og fauna i området.
  • Udgivelse og omdeling af bladet Information, samt dette site.
  • Samarbejde med Bylauget i St. Sjørup / Kommunen om Landsbyturisme på Djursland samt andre aktiviteter.

Medlemskab af Grundejerforeningen koster p.t. 150 kr. /år

Top